Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2016-2 Stavební úpravy ZŠ Středokluky

Průběh projektu

Realizace

21. 8. 2017 Do části "realizace" přidány jednotlivé změnové listy.

18. 8. 2017 Přiložena další fotogalerie - probíhají dokončovací práce (viz ZDE)

18. 8. 2017 Vloženy vícepráce - Souhrn změn 1-15 (viz Schválené změny k 18-08-08)

16. 8. 2017 Schváleny vícepráce (Změnové listy 1-9) za celkem 414.558,15,- Kč s DPH.

9. 8. 2017 Vloženy vícepráce - Změny 1-9 s výhledem (viz Schválené změny k 17-08-08)

4. a 8. 7. 2017 Připraveny stropy i podlahy (viz ZDE)

28.7. 2017 Krovy jsou již hotovy (viz ZDE)

24.7. 2017 Termín kolaudace stanoven na 24. 8. 9:00 hodin

21.7. 2017 Stropy jsou již vybetonovány (viz ZDE)

14.7. 2017 Příprava školy pro nástavbu (viz ZDE)

10.7. 2017 Škola je kompletně bez střechy (viz ZDE)

3. 7. 2017 Střecha je kompletně sundána (viz ZDE)

30.6. 2017 Předána stavba zhotoviteli.

28.6. 2017 Půda kompletně vystěhována, ředitelna a třída téměř také.

28.6. 2017 Finální povolení ISŠ ke vstupu a využití jejího pozemku.

26.6. 2017 První verze harmonogramu.

23.6. 2017 Naplněn druhý kontejner starého vybavení půdy.

21.6. 2017 Objednán profesionální deinstalace interaktivní tabule, rekonstrukce vnitřních dveří je plánována na říjen (?) 2017, instalace nových vnějších dveří cca září 2017 (bude vypsáno VŘ).

21. 6. 2017 Naplněn první kontejner starým vybavením půdy.

21. 6. 2017 Druhá schůzka s realizační firmou, vč. TDI.

8.6. 2017 Oznámeny výsledky účastníkům VŘ TDI.

5.6. 2017 První schůzka se stavební firmou v místě realizace.

5.6. 2017 Komise pro výběr TDI vybrala vítěze zakázky firmu Kucik, s.r.o. s nabídkou ve výši 37 620,- Kč.

5.6. 2017 Přišlo celkem 7 nabídek na technický dozor.

24.5. 2017 Vyhlášena VŘ pro TDI, termín odevzdání 5.6. 2017.

23.5. Komise vybrala vítěze zakázky - společnost Domistav CZ, a.s., s nabídkovou cenou 3 501 796,- Kč

23.5. Zastupitelstvo schválilo VŘ pro TDI.

23.5. 2017 Zastupitelstvo jmenovalo komisi pro výběr - realizace.

15.5. 2017 Termín odevzdání nabídek.

24.4. 2017 Vyhlášeno výběrové řízení na realizaci.

6. 3. 2017 Rozhodnutí o umístění stavby (vydává stavební úřad).

16. 1. 2017 Zahájeno společné územní a stavební řízení.

11. 1. 2017 Zaslána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

7. 12. 2016 Předána dokumentace

30. 5. 2016 - Podepsána smlouva.

????? - Zastupitelstvo potvrdilo zhotovitele.

3.5. 2016 - Jednání výběrové komise, nabídky zaslaly celkem tři společnosti, vybrána společnost Rybář stavební, s.r.o. s nabídkou ve výši 179 080,- Kč vč. DPH.

25. 4. 2016 -  Termín podání nabídek.

12. 4. 2016 - oslovení zájemců ke zpracování projektové dokumentace.

?????? - Schválení projektu a komise Zastupitelstvem.

 

Záměr

Dokončeno

Základní škola ve Středoklukách sídlí ve své historické budově z 19. století ve Školské ulici. Vzhledem ke stavu stropu a střechy v levé straně budovy (nad třídou angličtiny) bylo rozhodnuto ke kompletní rekonstrukci, při které dojde k vytvoření kanceláře pro hospodářku (dnes v bytě v č.p. 68), kabinet-sklad, archiv a ještě jeden sklad.

Během rekonstrukce bude vyměněna střecha nástavby, která bude zateplena. Bude zvýšena téměř neznatelně.

Při rekonstrukci v roce 2015 bylo již počítáno s rekonstrukcí této budovy.

Podkladová dokumentace a doplňující informace

Stávající stav půdy v roce 2015 níže.

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

Zadání VŘ:

Předmětem zakázky je zajištění provedení díla – zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu se zákonem č. 183/2006 sb., stavební zákon, zákona č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, v platném znění, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Dodavatel bude muset při provádění díla postupovat dle příslušných technických norem ČSN, EN a DIN. To vše k záměru zadavatele uskutečnit rekonstrukci střechy a vybudování zázemí pro učitele. V novém prostoru vznikne archiv, kancelář hospodáře a kabinet. Prostor bude zateplen a odpovídat požadavkům orgánům památkové péče (nachází se v památkové zóně).

Termín podání nabídky je 25. 4. 2016 do 13.00.

Středokluky střecha ZŠ projekt výzva+ZD HC

Příloha č. 1 - Nákres

Příloha č. 2 smlouva o dílo projekt ZŠ

Doplňující informace k VŘ:

Přímo osloveno 9 projekčních kanceláří, přihlásili se 3 zájemci.

Komise: Mgr. Lenka Gutová, MBA, Ludmila Barbier a RNDr. Lenka Duchajová DiS.

Výsledky VŘ:

Komise se sešla dne 3. května 2016.

Protokol Komise

Vítěz schválen Zastupitelstvem dne: 9.5.2016 usnesením č. 20/16

Zakázku bude realizovat společnost Rybář stavební, s.r.o. s nabídkou ve výši 179 080,- Kč vč. DPH.

B: VŘ: Realizace

Probíhá realizace

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno 24. dubna 2017
Předpokládaná cena realizace: 3,9 mil. Kč bez DPH
Termín odevzdání nabídek: 15. května 2017

Výzva_nástavba ZŠ _ Středokluky (PDF)

Příloha č. 1_Soupis prací - slepý rozpočet_krycí list (xls)

Příloha č. 2 (doc)

DPS_CD (zip)

Příloha č. 3_Návrh_Smlouvy o dílo (doc)

Příloha č. 4_Čestné prohlášení kvalifikace (doc)

Příloha č. 5_Prohlášení dle bodu 11.7 Výzvy (doc)

Doplňující informace k VŘ:

Veřejná zakázka vyhlášena Zastupitelstvem dne 16. 1. 2016 (usnesení č. 4/16)

Přímo osloveno 20 společností.

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Středokluky protokol Komise - Nástavba základní školy v obci Středokluky

Jednání proběhlo 23. 5. 2017, komise: Lenka Gutová, Martin Hlava, Petr Melíšek

Smlouva:

Smlouva Domistav CZ a.s.

Dodatek ke smlouvě č.1

Dodatek ke smlouvě č.2

C: Dozor investora

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno 24. května 2017
Předpokládaná cena realizace: 100 000,- Kč bez DPH
Termín odevzdání nabídek: 5. června 2017

Středokluky dozor výzva+ZD (PDF)

Příloha č. 1 (viz výše)

Příloha č. 2 smlouva o dílo TDI ZŠ (doc)

Doplňující informace k VŘ:

Veřejná zakázka vyhlášena Zastupitelstvem dne 23. 5. 2016 (usnesení č. 21/17)

Přímo osloveno 11 společností, podáno 7 nabídek.

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Komise se sešla 5.6. 2017 ve složení Ludmila Barbier, Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel.

Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma Kucik s.r.o., 37 620 Kč.

Protokol z jednání hodnotící komise TDI - Nástavba ZŠ

 

Poznámky k VŘ:

D: Financování

Dokončeno

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že akce bude financována z obecního rozpočtu. Prostředky byly alokovány.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Nezapočato

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu

Výsledky zakázky 2016-2-C Výkon technického dozoru – Nástavba základní školy v obci Středokluky

8.6.2017

Výsledky výběrového řízní na výkon technického dozoru pro nástavbu ZŠ naleznete na této stránce: 2016-2 Stavební úpravy ZŠ Středokluky v příslušném oddílu. Byla vybrána společnost Kucik, s.r.o., který předložil nejnižší nabídkovou cenu.

Číst dál

2016-2A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ STŘEDOKLUKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

12.4.2016

Veřejná zakázka s cílem rozšířit prostory ZŠ o podkroví v prvním patře.

Číst dál

Rekonstrukce ZŠ ve Školské ulici (2016-2) – 22. – 30. 8. 2017

30.8.2017

Dokončovací práce v budově základní školy probíhaly v posledním týdnu v rychlém tempu. Malíři malovali, elektrikáři kompletovali a podlaháři lepili. Hotovo bylo prakticky už v neděli 27. 8. 2017, v pondělí dorazily do školy nové šatnové lavice, regály a skříň na chemikálie. Vše bude montováno a instalováno nejdéle do čtvrtka. V pátek 2. září bude protokolárně předána budova, kterou stejně již dávno obsadili vyučující, kteří se chystají na začátek výuky. […]

Číst dál

Rekonstrukce ZŠ ve Školské ulici (2016-2) – 15., 16. a 18. 8. 2017

18.8.2017

Změny v budově probíhají každý den. Byla dokončena a předána střecha, v horním patře je dokončena otopná soustava i elektrické sítě, do pondělí budou zaklopeny poslední stavební otvory a během úterý proběhne malování místností. Ve školní budově se již uklízí, poslední „špinavou“ prací bude vybourání luxfer na schodišti, místo kterých přijde běžné okno. Jeho účelem je zajistit co největší světlo do obou chodeb. Příští […]

Číst dál

Rekonstrukce ZŠ ve Školské ulici (2016-2) – 11. a 14. 8. 2017

14.8.2017

Oproti předchozí fotogalerii došlo k dalšímu výraznému pokroku především v nástavbové části. Jsou zde již vybudované příčky a vytvořené místnosti, aby odpovídaly normám osvitu i prostoru. Ve zbytku školy se opravují omítky a dodělává venkovní střecha, která by měla být hotova během pár dní. V tuto chvíli elektrikáři připravují sítě, aby mohly být dokončeny sádrokartonové příčky a mohlo se začít uklízet, malovat, […]

Číst dál

Rekonstrukce ZŠ ve Školské ulici (2016-2) – 4. a 8. 8. 2017

7.8.2017

Práce na nástavbě ZŠ pokračují dle plánu. Střecha je již zateplená a v nejbližší době budou položeny tašky. V interiérech je rozváděna elektřina a připravovány „rastry“ pro nové sádrokartonové stropy. Kromě víceprací způsobených stavem budovy, který nelze zhodnotit před odkrytím, byl rozpočet navýšen o rekonstrukci ředitelny (staré parkety byly odstraněny, byly očištěny a vyštukovány zdi a opravena podlahy), vytvoření nové příčky místo […]

Číst dál

Rekonstrukce ZŠ ve Školské ulici (2016-2) – 28.7.2017

1.8.2017

Stavební práce na středoklucké základní škole pokračují.

Číst dál