Návrh jednacího řádu pro osadní výbory

publikováno 16. 1. 2019

Osadní výbory pro Černovičky a Nové Středokluky

Zastupitelstvo obce dlouhodobě sleduje možnosti zapojování občanů. Pořádáme schůzky s občany dotčenými různými projekty (např. komunikace), snažíme se všemožně informovat. Již před volbami jsme zvažovali zřízení osadních výborů dle zákona o obcích. Uvědomujeme si specifické zájmy našich osad, i jejich polohu, která způsobuje pocit „odstrčenosti“.

Proto jsme připravili návrh jednacího řádu, který by měl upravovat práva a povinnosti členů výboru i obce ve vztahu k výboru. Návrh je vyvěšen na úředních deskách osad i na webových stránkách obce.

Nad rámec zákona jsme se rozhodli navrhnout systém voleb, který bude respektovat zastupitelstvo. Ačkoli si uvědomujeme, že voleb je nyní až příliš, myslíme si, že takto jmenovaní členové osadního výboru budou mít největší váhu pro vyjednávání s obcí a mohou reprezentovat většinu občanů osady.

Návrh jednacího řádu pro osady byl zveřejněn s předstihem, aby ho občané mohli připomínkovat a napsat nám k němu komentáře. Bude projednán dne 13. února na jednání zastupitelstva obce. Pokud vše proběhne bez problémů, mohly by historicky první volby do osadních výborů pro Černovičky a pro Nové Středokluky proběhnout během března-dubna letošního roku.

Věříme, že osadní výbor jako první krok a studie území jako krok následující budou správnou cestou k rozvoji osad dle požadavků jejich občanů.

Své připomínky můžete posílat do 3. února 2019.

 

Návrh jednacího řádu osadního výboru:

Osadní výbory pravidla ver. 05-návrh (Docx)

Osadní výbory pravidla ver. 05-návrh (PDF)