Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2019-02 Poskytnutí úvěru na předfinancovaní dotace Intenzifikace ČOV

Průběh projektu

Vyhlášena VZ

25. března 2020 Dokončena stránka projektu.

25. března 2020 vyhlášená VZ.

 

Záměr

Dokončeno

Záměrem je získat dostatek prostředků pro udržení dostatku prostředků na financování provozu obce při dokončování Intenzifikace čistírny odpadních vod. Prostředky budou užity k zaplacení stavebních prací a z větší části proplaceny po vyplacení dotací.

 

Stav před realizací akce

B: VŘ: Realizace

Vyhlášena VZ

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno: 25. 3. 2020
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 22. 4. 2020

2019-02 Investiční úvěr – Zadávací dokumentace (PDF)

2019-02 Investiční úvěr – Příloha č. 1 – Krycí list + tabulka cen (XLSX)

2019-02 Investiční úvěr – Příloha č. 2 – Čestné prohlášení (docx)

2019-02 Investiční úvěr – Příloha č. 3 – Účetnictví 2019 (ZIP)

2019-02 Investiční úvěr – Příloha č. 4 – Rozpočet obce 2020 (PDF)

2019-02 Investiční úvěr – Příloha č. 5 – Střednědobý výhled rozpoč tu obce 2020 – 2024 (PDF)

2019-02 Investiční úvěr – Příloha č. 6 – Přehled závazků obce (ZIP)

2019-02 Investiční úvěr – Příloha č. 7 – Prohlášení o účtech obce (PDF)

2019-02 Investiční úvěr – rozvaha, výkaz plnění rozpočtu XML  (ZIP)

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 22.4.2020

Vítěz VŘ: Komerční banka, a.s.
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 20/ZO/28 ze dne  29.4.2020 (více zde)
Hodnotící komise: Černý, Melíšek,Petrů

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:1

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Události

Příspěvky