Zveřejnění záměru bezúplatného převodu části kanalizace

publikováno 5. 6. 2018