Závěrečný účet DSO Mikroregion Středokluky a okolí

publikováno 13. 6. 2018

Závěrečný účet DSO 2017 (PDF)

Rozvaha DSO 2017 (PDF)

Výkaz zisku a ztráty DSO 2017 (PDF)

Příloha DSO 2017 (PDF)

Zpráva o přezkoumání hospod. DSO 2017 (PDF)