Zápis z jednání ZO 3.4.2019

publikováno 18. 4. 2019

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

  1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
  2. Sportovní areál „Koupaliště“ (Paznocht)
  3. Distribuční centrum – Nové Středokluky (Paznocht)
  4. Účetní závěrky příspěvkových organizací (Paznocht)
  5. Žádost o vyjádření – případná změna ÚR či dělení pozemku, zřízení vjezdu, ul. Nad Běloky, č. parc. 158/87, Středokluky 252 68 (Paznocht)
  6. VZ: 2015-6 A Intenzifikace ČOV – Dodatek ke smlouvě (Paznocht)
  7. VZ: 2015-6 D TDI ČOV (Paznocht)
  8. VZ: Úvěrový rámec (Paznocht)
  9. VZ: Právní služby (Paznocht)
  10. Diskuze

Usnesení a přílohy:

USNESENÍ Č. 19/ZO/21:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyrovnání se společností OL Company s.r.o. v celkové výši 373 tis. Kč za stavby vybudované v areálu v posledních 5 letech a vybavení restaurace. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/22: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozovatele Sportovního areálu „Koupaliště“ včetně přilehlé restaurace. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/23: Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí s využitím pozemku p.č. 899 a 894 v k.ú. Středokluky k využití ke stavbě a provozu komerčních objektů. Zároveň nesouhlasí s jakýmkoli navýšením dopravy ve Středoklukách. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/24: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní školy Středokluky, p.o. za rok 2018. Hospodářský výsledek ve výši 59 131,79 Kč bude rozdělen do Rezervního fondu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/25: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Středokluky, p.o. za rok 2018. Hospodářský výsledek ve výši 1 151,71 Kč bude rozdělen do Fondu odměn. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/26: Zastupitelstvo obce Středokluky rozhodne ve věci případné změny ÚR či dělení pozemku, zřízení vjezdu, ul. Nad Běloky, č. parc. 158/87, Středokluky 252 68 až na základě vyjádření oslovené právní kanceláře. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/27: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 1.9. 2015, který mění formu zhotovitele ze živnosti (Ing. Josef Vítek-PIK) na s.r.o. (PIK VÍTEK s.r.o.). Dodatek může být uzavřen pouze v případě souhlasu OPŽP. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/28: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze VZ 2015-6 D TDI ČOV firmu Kittlik s.r.o., zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/29: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na úvěrový rámec na roky 2019-2022 ve výši 20 mil. Kč. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, Ing. Petr Melíšek, Jakub Černý náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/30: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na Právní služby na roky 2019-21. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, Tomáš Maršál, RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D. náhradník RNDr. Lenka Duchajová DiS.. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

 

Přílohy