Zápis ze zastupitelstva obce 19.12.2016

publikováno 3. 1. 2017

Podklady pro jednání:

Dostupné: ZDE

Program:

  1. VŘ rekonstrukce: Pomník obětem 1. a 2. světové války a VŘ: Pomník obětem 2. sv. války.
  2. VŘ: Žlab v Chaloupkách.
  3. VŘ: Energie pro obec.
  4. VŘ: Hasičská cisterna.
  5. Vodné a stočné na rok 2017.
  6. Poplatky za odpady na rok 2017.
  7. Zřizovací listina MŠ Středokluky a dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Středokluky.
  8. Rozpočtové opatření č. 7/2016.
  9. Rozpočet na rok 2017.
  10. Diskuze.

Usnesení č. 74/16: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí v případě zakázek rekonstrukce: Pomník obětem 1. a 2. světové války a  Pomník obětem 2. sv. války.

Usnesení č. 75/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky Rekonstrukce žlabu v Chaloupkách a zároveň jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Martin Hlava, Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel, náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. Dále pověřuje starostu k uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí.

Usnesení č. 76/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele energií pro obec Středokluky a zároveň jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ludmila Barbier, Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel, náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. Dále pověřuje starostu k uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí

Usnesení č. 77/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výběrové řízení na nákup hasičské velkokapacitní cisterny v maximální nákupní ceně 600 tis. Kč s DPH. Zároveň jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Martin Hlava, Miloslav Kozel, Jakub Černý, Vratislav Svoboda ml., Ing. Vítězslav Chvoj, náhradník Ing. Jan Červenka. Dále pověřuje starostu k uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí.

Usnesení č. 78/16: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zachování výše poplatků za vodné a stočné v roce 2017 ve stejné výši jako v roce 2016.

Usnesení č. 79/16: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zachováním výše poplatků za odpady v roce 2017 ve stejné výši jako v roce 2016.

Usnesení č. 80/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Středokluky, příspěvkové organizace, která vznikne oddělením od Základní školy a mateřské školy Středokluky, okres Praha západ, IČO: 699 83 658.

Usnesení č. 81/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje dodatek ke zřizovací listině Základní a mateřské školy Středokluky, okres Praha západ, kterým se oddělují veškeré činnosti mateřské školy a mění se název na Základní škola Středokluky, příspěvková organizace.

Usnesení č. 82/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 s příjmy ve výši 24 807 172,42 Kč a výdaji ve výši 24 573 414,24 Kč.

Usnesení č. 83/16: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k provedení rozpočtových opatření snižujících i zvyšujících příjmy a rozpočtových opatření snižujících výdaje, dále zvyšujících výdaje maximálně do 150 tis. Kč během kalendářního roku 2016.

Usnesení č. 84/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočet obce na rok 2017 s příjmy ve výši 16 959 334 Kč a výdaji ve výši 25 506 153,73 Kč. Rozpočtový schodek bude kryt přebytky z minulých let.

Usnesení č. 85/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje závazný ukazatel pro ZŠ Středokluky, p.o. ve výši 750 tis. Kč a pro MŠ Středokluky, p.o. ve výši 250 tis. Kč.

Přílohy