Zápis zastupitelstva obce 22. 11. 2016

publikováno 5. 12. 2016

Podklady pro jednání:

Dostupné: ZDE

Program:

 1. VŘ: Vize
 2. VŘ: Projekce komunikace – Ovčín
 3. Průběh rekonstrukce MŠ
 4. VŘ: Zahrada MŠ
 5. Přejezd v Nových Středoklukách
 6. Nové obecní vozidlo
 7. Čerpání z programu Žijeme zde společně Letiště Praha
 8. Rozpočtové opatření č. 7/2016
 9. Zimní výzva dotací spolkům
 10. Návrh rozpočtu na rok 2017
 11. Diskuze

Usnesení:

Usnesení č. 68/16:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje společnost Ars Fabrica, s.r.o. jako vítěze veřejné zakázky „Architektonická vize obce“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 69/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozdělení Základní školy a mateřské školy Středokluky na Základní školu Středokluky a Mateřskou školu Středokluky. Základní škola Středokluky bude nástupnickou organizací nynější organizace. Nově vzniklá příspěvková organizace s názvem Mateřská škola Středokluky přebírá s účinkem od 1. 1. 2017 všechna práva i povinnosti a závazky včetně pracovně právních vztahů činnosti mateřské školy, které vykonávala příspěvková organizace ZŠ a MŠ Středokluky.

Usnesení č. 70/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku na realizaci rekonstrukce zahrady a venkovních prostor v okolí mateřské školy na Starém vrchu. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Ing. Jan Červenka, Ing. Petr Melíšek, RNDr. Lenku Duchajovou, DiS., náhradnice Mgr. Lenka Gutová MBA

Usnesení č.71/16: Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje rozhodnutí komise pro nákup nového vozidla pro pracovníky obce. .

Usnesení č. 72/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016 s příjmy ve výši 25 173 661,92 Kč a výdaji ve výši 24 738 068,-  Kč

Usnesení č. 73/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotační program na rok 2017 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč.