Zápis zastupitelstva obce 27.9.2016

publikováno 4. 10. 2016

Podklady pro jednání:

Dostupné: ZDE

Program:

 1. Výsledky VŘ: Dodávka strojů k údržbě zeleně 2 (2016-5).
 2. Údržba zeleně.
 3. Průběh rekonstrukce MŠ.
 4. Rozdělení MŠ a ZŠ.
 5. Volba nového zástupce obce ve Školské radě.
 6. Nákup vozidla pro OÚ.
 7. VŘ: Pasportizaci dešťové kanalizace.
 8. Dotace MVČR – rekonstrukce památníků padlých.  (pozn. MOCR)
 9. Prodej části pozemku p. č. 158/14.
 10. Nákup pozemku p. č. 34/3, nabídka pozemku p. č. 164/33.
 11. Rozpočtové opatření č. 5/2016.
 12. Dodatek ke smlouvě s p. Meinerem (Územní plán).
 13. Zhodnocení oslav 700 let od první zmínky o obci.
 14. Diskuze.

Usnesení:

Usnesení č. 56/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje firmu Hobbycentrum Radotín s.r.o. jako vítěze veřejné zakázky „Dodávka strojů k údržbě zeleně 2“.

Usnesení č. 57/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozdělení Základní školy a mateřské školy Středokluky na Základní školu Středokluky a Mateřskou školu Středokluky. Základní škola Středokluky bude nástupnickou organizací nynější organizace. Nově vzniklá příspěvková organizace s názvem Mateřská škola Středokluky přebírá s účinkem od 1. 1. 2017 všechna práva i povinnosti a závazky včetně pracovně právních vztahů činnosti mateřské školy, které vykonávala příspěvková organizace ZŠ a MŠ Středokluky.

Usnesení č. 58/16: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje jako svého zástupce ve Školské radě ZŠ Středokluky paní Ludmilu Barbier.

Usnesení č.59/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočet na nákup obecního vozidla do výše 300 tis. Kč. O nákupu rozhodne komise ve složení: Ing. Jaroslav Paznocht, Ing. Martin Hlava, Miloslav Kozel.

Usnesení č. 60/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku „Pasportizace a čištění dešťové kanalizace a dalších potrubních systémů“. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Ing. Jan Červenka, Ing. Petr Melíšek, Miloslav Kozel náhradník: Ing. Martin Hlava.

Usnesení č. 61/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí investiční dotace na rekonstrukci pomníku obětem světových válek (socha legionáře) ve výši 837 000,- Kč od Ministerstva obrany České republiky se spoluúčastí obce 210 000,- Kč

Usnesení č.62/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí neinvestiční dotace na rekonstrukci pomníku obětem 2. světové války ve výši 119 000,- Kč od Ministerstva obrany České republiky se spoluúčastí obce 30 000,- Kč.

Usnesení č. 63/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku: „Rekonstrukce pomníku obětem 2. Světové války“. Zároveň jmenuje komisi pro tuto VZ ve složení Mgr. Lenka Gutová, MBA, RNDr. Lenka Duchajová, Dis., Ing. Vítězslav Chvoj náhradník Ing. Petr Melíšek.

Usnesení č. 64/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku: „Rekonstrukce pomníku obětem světových válek (socha legionáře)“. Zároveň jmenuje komisi pro tuto VZ ve složení Mgr. Lenka Gutová, MBA, RNDr. Lenka Duchajová, Dis., Ing. Vítězslav Chvoj náhradník Ing. Petr Melíšek.

Usnesení č. 65/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup pozemku p. č. 34/3 v k. ú. Středokluky za 40 000,- Kč.

Usnesení č. 66/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č.5/2016, které upravuje příjmy na 23 335 390,1 Kč, výdaje na 24 165 678 Kč. Hospodářský schodek ve výši 830 287,9 Kč bude uhrazen z přebytků minulých let.

Usnesení č. 67/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 011/2010/úp s Ing. Arch. Lubomírem Meinerem. K dopracování územního plánu.

 

Přílohy