Závěrečný účet obce Středokluky za rok 2015

publikováno 23. 5. 2016

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015:

Příjmy Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Plnění rozpočtu
k 31. 12. 15
 
I. Daňové příjmy 11 261 000,00 14 718 849,39 14 717 653,39
II. Nedaňové příjmy 2 443 501,00 2 407 644,00 2 408 844,00
III. Kapitálové příjmy 0 0 0
IV. Přijaté transfery 150 000,00 1 544 717,00 1 544 717,00
Příjmy celkem 13 854 501,00 18 671 210,39 18 671 214,39
 
Výdaje Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Plnění rozpočtu
k 31. 12. 2015
V. Běžné výdaje 8 501 300,00 9 016 007,02 9 420 029,56
VI. Kapitálové výdaje 2 487 000,00 5 105 197,32 4 701 174,78
Výdaje celkem 10 988 300,00 14 121 204,34 14 121 204,34
 
SALDO: PŘÍJMY – VÝDAJE 2 866 201,00 4 550 006,05 4 550 010,05

Celé znění závěrečného účtu naleznete níže.