Záměr pronájmu části pozemku p.č. 627/5

publikováno 7. 10. 2021

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronájmu
části pozemku p. č. 627/5
v k.ú. Středokluky.

Jedná se o bezúplatný pronájem pozemku o rozměru 2,1 m². Pronájem pozemku je v zájmu občanů – bude zde umístěn výdejník zásilek.
Podrobnosti viz www.stredokluky.cz

Přílohy