Záměr pronájmu pozemku p.č. 41, k.ú. Středokluky

publikováno 8. 10. 2020

Obec Středokluky

Lidická 61, 252 68  Středokluky

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronájmu

části pozemku p. č. 41  v k.ú. Středokluky.

Jedná se o pronájem pozemku o rozměru 0,68/1,02/2,04 m² za symbolickou částku 1 Kč. Pronájem pozemku je v zájmu občanů – bude zde umístěn výdejník zásilek.