Záměr pronájmu nebytových prostor

publikováno 21. 10. 2021

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronajmout RESTAURACI A SPORTOVNÍ AREÁL „KOUPALIŠTĚ“

v ulici Lidické č. p. 236 ve Středoklukách.

Jedná se o oplocený areál ležící na pozemcích p. č. 598/1, 598/2 (vodní plocha), 598/4, 598/10, 598/13, 598/14, 598/15, 598/16, 598/17, st. 264 a st. 263/1 v celkové rozloze 13 800m2. V areálu se nachází dvě budovy zkolaudovány jako restaurace a hygienické zázemí sportovního areálu a sklad zahradního náčiní.

O podrobnosti výběrového řízení se mohou zájemci hlásit na obecním úřadě Středokluky, emailové adrese obec@stredokluky.cz nebo se obrátit na internetové stránky www.stredokluky.cz nebo http://stredokluky.cz/n2021-02/ ‎