Zveřejnění záměru zápůjčky nebytových prostor

publikováno 18. 7. 2019

Zveřejnění záměru zápůjčky nebytových prostor
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění:

Obec Středokluky zveřejňuje

ZÁMĚR ZÁPŮJČKY NEBYTOVÝCH PROSTOR V Č. P. 117

za účelem využití skladování vybavení OSH Praha-západ

(část skladovací haly na pozemku p.č.143/2 v k.ú. Středokluky)

Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti zápůjčce těchto prostor u Obecního úřadu Středokluky do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.

Jaroslav Paznocht

starosta obce