Záměr prodeje pozemku p.č. 250/1

publikováno 19. 4. 2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

 dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění:

 

Obec Středokluky zveřejňuje

záměr odprodat

pozemek p. č. 250/1, v k. ú. Středokluky

o celkové rozloze 207 m²

vlastníkům stavby na něm ležící (č. p. 218)

 za 600 Kč/m².

Z důvodu oddělení pozemku bývalé vodárny došlo ke změně parcelního čísla pozemku (dříve p.č.250)

Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti prodeji obecního pozemku u Obecního úřadu Středokluky do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.