Záměr prodeje části pozemku p.č. 910

publikováno 8. 8. 2018

Obec Středokluky zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č. 910 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky.