Záměr prodeje části pozemku p.č. 900

publikováno 8. 8. 2018

Obec Středokluky zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č. 900 v k.ú. Středokluky o výměře 6 m2.