Záměr zřízení věcného břemene

publikováno 15. 8. 2018

 

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích parc. č. 661/1 a 664 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky.

Jedná se o umístění technologie pro zrychlení internetu v lokalitě Černovičky. Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy o smlouvě budoucí po realizaci akce ve prospěch společnosti CETIN.