Záměr pronájmu pozemku p.č. 631/1, k.ú. Středokluky

publikováno 1. 12. 2020

OBEC STŘEDOKLUKY, Lidická 61, 252 68 Středokluky

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronájmu

části pozemku p.č. 631/1 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky.

Jedná se o druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace o rozloze 150 m².

Podrobnosti viz www.stredokluky.cz