Záměr prodeje části pozemku p.č. 590

publikováno 8. 8. 2018

Obec Středokluky zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č. 590 v k.ú. Středokluky o výměře 8 m2.