Zveřejnění záměru prodeje pozemku

publikováno 5. 6. 2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemku
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č. 54/5 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky,

z důvodu narovnání vlastnických vztahů.

Jedná se o pozemek o výměře 113 m², ostatní plocha.

 

Přílohy