Zveřejnění záměru prodeje pozemku

publikováno 5. 6. 2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemku
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č. 54/1 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky,

z důvodu narovnání vlastnických vztahů.

Jedná se o pozemek o výměře cca 50 m², (bude upřesněno geodetickým zaměření), trvalý travnatý porost.

 

Přílohy