Záměr prodeje pozemku

publikováno 13. 10. 2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

 dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění:

 

Obec Středokluky zveřejňuje

záměr odprodat

část pozemku p. č. 251 v k. ú. Středokluky – podíl č. 743/5242

vlastníkům stavby na něm ležící (č. p. 219)

 za 600 Kč/m².

Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti prodeji obecního pozemku u Obecního úřadu Středokluky do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.

Ve Středoklukách dne 13.října 2021

Jaroslav Paznocht

starosta obce