Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 117

publikováno 9. 6. 2020

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění:

Obec Středokluky zveřejňuje

ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V Č. P. 117 NA SKLADOVÉ PROSTORY

Jedná se o část oddělené haly bez vytápění o ploše cca 300m². Hala je součástí budovy s č.p.117 p.č.143/2 v k.ú. Středokluky. Hlavní vstup je uzpůsobený pro vjezd nákladních vozidel.

 

Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti zápůjčce těchto prostor u Obecního úřadu Středokluky do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.