Záměr zřízení věcného břemene

publikováno 8. 1. 2019

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 601/6 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky dle smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene č.IV-12-6014682/VB/01.

Jedná se o 18 m nového kabelového vedení. Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy o smlouvě budoucí ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce.