Záměr zřízení věcného břemene

publikováno 25. 2. 2020

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemcích

parc. č. 53/38, parc. č. 53/22, parc. č. 53/13, parc. č. 53/14, parc. č. 54/1, v k. ú. Středokluky, obec Středokluky,

dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-126022601/VB/01.

Jedná se o 188 bm kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy o smlouvě budoucí ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce.

Podrobnosti viz www.stredokluky.cz

Jaroslav Paznocht, starosta obce