Záměr zřízení věcného břemene

publikováno 15. 8. 2019

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 953, parc. č. 1035, parc. č. 1074, parc. č. 1075, parc. č. 1076, parc. č. 1077, parc. č. 1078, v k. ú. Středokluky, obec Středokluky, dle Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-12-6005132/13.

Jedná se o 1230 m délkových kabelového vedení VN. Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy o smlouvě budoucí ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce.