Záměr odprodeje pozemků

publikováno 17. 10. 2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

 dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění:

 Obec Středokluky zveřejňuje

 záměr odprodat

pozemky p. č. 250, 251, 252/1, 253/1 v k. ú. Středokluky

o celkové rozloze 778 m²

vlastníkům staveb na nich ležících (č. p. 218-221)

za 600 Kč/m².

Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti prodeji obecního pozemku u Obecního úřadu Středokluky do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.

 

Ve Středoklukách dne 17.října 2019

Jaroslav Paznocht

starosta obce