Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska - Modernizace trati " Praha - Ruzyně (mimo)-Kladno (mimo)"

publikováno 22. 9. 2021
Autor: Krajský úřad Středočeského kraje
Typ: Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska podle ustanovení § 149 správního řádu
Název: Modernizace trati “ Praha – Ruzyně (mimo)-Kladno (mimo)“
Dotčené pozemky: k.ú. Středokluky
Datum oznámení: 20.7.2021