Zábor prostranství na Ovčíně v den konání Svatoprokopské poutě

publikováno 27. 6. 2017

Z důvodu pořádání Svatoprokopské pouti ve Středoklukách bylo na žádost spolku Středokluky „Oživení – jinak“ a dalších spolků vyhověno žádosti o užití veřejného prostranství na „Ovčíně“ na den 9.červenec 2017 od 12:00 do 18:00 hod.

Podmínkou užití veřejného prostranství na „Ovčíně“ je zabezpečení místa proti vjetí vozidel a dále včasné informování vlastníků okolních nemovitostí o omezeních spojených s konáním výše uvedené akce.