Obec Středokluky Obec Středokluky

2017-4 Pasportizace dešťové kanalizace a dalších potrubních systémů

Průběh projektu

VŘ Realizace

7. září 2017 Vyhlášeno VŘ

Záměr

Dokončeno

Obec Středokluky nemá dostatečnou znalost o trasování a stavu dešťové kanalizace, proto se rozhodla pro monitoring včetně čištění a geodetického zaměření. Tato informace bude podkladem při projekci oprav komunikací i řešení problémů s dešťovou vodou.

A: VŘ: Projekční činnost

Nerealizováno

Řešeno v rámci záměru.

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeno VŘ

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

ZMR_Středokluky_Pasport dešťové kanalizace Výzva+ZD

Příloha č. 1 Soupis prací Středokluky

Příloha č. 2 - Smlouva o dílo_Pasportizace dešťové kanalizace

Vyhlášeno: 7.9.2017
Předpokládaná cena realizace: 500 tis. Kč
Termín odevzdání nabídek: 25. 9. 2017

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.? č.? (více zde).

Hodnotící komise:

Počet přímo oslovených firem:

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

C: VŘ: Dozor investora

V přípravě

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.? č.? (více zde).

Hodnotící komise:

Počet přímo oslovených firem:

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

D: Financování

Dokončeno

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že akce bude financována z obecního rozpočtu. Prostředky byly alokovány.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Nepřipraveno

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu

Medové odpoledne 2017

11.9.2017
Číst dál

Svoz nebezpečných složek odpadu

31.8.2017

OÚ Středokluky a FCC Regios, a.s. pořádají mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec Středokluky. Sběrna bude přistavena: od 11:30 do 12:00 h před obecním úřadem Středokluky od 12:05 do 12:30 h u pomníku ve Školské ulici zdarma můžete odevzdat: zářivky a výbojky autobaterie a monočlánky vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů použité fritovací oleje barvy a laky, včetně obalů kyseliny, […]

Číst dál

Slavnostní odhalení obnoveného pomníku obětem světových válek

6.9.2017
Číst dál

Jednání Zastupitelstva obce

14.9.2017

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): Složení slibu nového zastupitele 2016-8 Rekonstrukce pomníků obětem světových válek (Dodatek ke smlouvě) 2016-2 Rekonstrukce ZŠ Středokluky (Dodatek ke smlouvě) 2017-5 a 2016-7 Projekce komunikací Ovčín a Pod Sedličkami (dodatky ke smlouvě) Pokračování přípravy územního plánu Zařazení Jednotky dobrovolných hasičů Středokluky do JPO-III Prodej hasičské cisterny (RTO) Jmenování nového člena školní rady […]

Číst dál

MŠ uklízí obec 25.9.2017

21.9.2017

Stejně jako na jaře, tak i na podzim půjdou děti a paní učitelky z MŠ uklízet naši obec. Účelem je vést děti k lásce k přírodě a uvědomění si, že každý odhozený odpadek musí být uklizen. Dobrovolníci jsou vítáni v 10.00 hodin před mateřskou školou či kdykoliv ve Vašem volném čase. Detail akce: http://www.uklidmecesko.cz/event/15928

Číst dál