Obec Středokluky Obec Středokluky

2017-3 Oprava komunikace Černovičky

Průběh projektu

Příprava realizace

28. července 2017 Přidán dotaz uchazeče a upraven Soupis prací

20. července 2017 Vyhlášeno VŘ

7. června 2017 oznámení občanům Černoviček o této akci.

Záměr

Dokončeno

Komunikace v osadě Černovičky je v některých úsecích velice poškozená. Proto obec připravuje její opravu v úseku "v esíčku pod stromy" ve směru od Středokluk a zároveň ve směru do Tuchoměřic na okraji obce.

Stavba by měla být realizována v létě 2017.

Podkladová dokumentace a doplňující informace

Dotaz: Proč se neopravuje celá komunikace už od benzínky?

Odpověď starosty:

Cena

Hlavní argument. Nyní máme připraveno k opravě 1200 m2 (po kterých se opravdu nedá jezdit - velké množství děr blízko sebe), odhad je, že cena za rekonstrukci bude někde kolem 1 milionu Kč. Pokud bychom dělali celou příjezdovou cestu, bude to cca 3x tolik (4x pokud bychom dělali i zbytek hlavní cesty). Asi bychom prostředky k rekonstrukci měli, ale nemyslím, že by to bylo efektivní.

Zbylý úsek pouze opravíme bodově, může to stát cca 20 - 60 tisíc Kč (dle rozsahu).

Kvalita stávající komunikace

Tato cesta je příliš úzká, pravděpodobně není dobře založená a i po opravě bude nejspíše docházet k dílčím poruchám. Takže oprava bude stejně dočasná. Pokud bychom chtěli dělat celou komunikaci úplně od začátku, tak se bojím, že se dostaneme někam k šesti milionům a více milionům a stejně budeme muset řešit problémy níže, ale věřím, že to nebude nutné.

Pozemky

Jak již bylo řečeno, cesta je úzká (cca 4m). Na jednání na Černovičkách bylo řečeno, zda by nešla rozšířit. Teoreticky by šla rozšířit (úsek po vrbovou alej), avšak bohužel nevyřešíme úzký průjezd v obci. Geodet vytyčil cestu, kde soukromé pozemky dokonce ve dvou bodech zasahují do vozovky.  Alespoň se budeme snažit upravit krajnici. Pozemky, na kterých cesta leží jsou ve vlastnictví kraje. Máme povolení k opravě a jednáme o jejich převodu.

Budoucnost obslužnosti Černoviček

Pokud vznikne "Spojení D7-D8", bude zrušena příjezdová komunikace od Tuchoměřic a veškerý provoz na Pazdernu bude tudy a to není dlouhodobě udržitelné díky šířce silnice uvnitř Černoviček. Proto jsme již několikrát při komunikaci s krajem jednali o možnosti vzniku nové příjezdové komunikace, zhruba od Hormanna (i ve stávajícím projektu je umožněna) ke křižovatce u trafostanice (u Pazderny). O stejné usilují Tuchoměřice. Stará cesta zůstane spíše jako příjezd ke hřbitovu a pro místní, popř. jako polní cesta. Problém bude, kdo to zaplatí. Obec zde vlastní pozemek, ale ještě bude nutné dokupovat další a mohou tam vzniknout problémy.

Sítě

Je velice pravděpodobné, že v budoucnu dojde k budování sítí (kanalizace a vodovod) na Černovičkách (ideálně telefon, elektriku a veřejné osvětlení do země). V tom případě bude komunikace znovu zničená (ve směru na Pazdernu). Zde se tedy jedná jen o úsek na kraj zástavby.

A: VŘ: Projekční činnost

V přípravě

Doplňující informace k VŘ:

Projekční činnost proběhla formou konzultací.

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeno

Doplňující informace k VŘ:

Dotaz 1

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.10/17 ze dne 7.3.2017 (více zde).

Hodnotící komise: Ing. Petr Melíšek, Ing. Jan Červenka, Ing. Martin Hlava, náhradník Miloslav Kozel

Počet přímo oslovených firem:

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

C: VŘ: Dozor investora

V přípravě

Doplňující informace k VŘ:

D: Financování

Dokončeno

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že akce bude financována z obecního rozpočtu. Prostředky byly alokovány.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Nepřipraveno

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu