Vyúčtování odpadů za rok 2016

publikováno 15. 12. 2016

Obec Středokluky v roce 2016 (stav k prosinci) zajišťovala:

 • 16 kontejnerů na plasty,
 • 10 kontejnerů na papír,
 • 10 kontejnerů na sklo,
 • 1 kontejner na textil,
 • 1 kontejner na kovy,
 • 1 kontejner na tetrapakové obaly,
 • 1 veřejný kontejner na bioodpad,
 • na 13 lokalitách.

K tomu zajišťovala svoz:

 • 387 nádob 110 l,
 • 24 nádob 240 l,
 • 2 nádob 1100 l,
 • 260 zapůjčený nádob na bioodpad.

Dále byly v roce 2016 přistaveny 4x dva velkoobjemové kontejnery na dvůr OÚ a na Černovičky/Nové Středokluky,  2x proběhl svoz nebezpečného odpadu na dvou lokalitách v obci.

Rozložení nádob naleznete zde: https://www.gobec.cz/stredokluky/ po zakliknutí „odpadové hospodářství“ v nabídce na levé straně.

Vyúčtování nákladů na likvidaci všech druhů odpadů na území obce v roce 2016
A Platba za svoz netříděného komunálního odpadu           812 446 Kč
B Velkoobjemný komunální odpad             50 600 Kč
BIOodpad – kontejner             31 581 Kč
BIOodpad – nadstandardní nádoby             86 381 Kč
C BIOodpad           117 962 Kč
D Tříděný odpad – sklo, plasty, papír           284 037 Kč
E Nebezpečný odpad             35 121 Kč
F CELKEM        1 300 166 Kč
G Náklady na svoz netříděného odpadu (A+B)           863 046 Kč
H Výběr za sběr, svoz a likvidaci odpadů od občanů (za komunální odpad)           505 545 Kč
I Výběr za nadstandardní svoz BIOodpadů od občanů             83 200 Kč
J Zpětná platba od EKO – KOMu za třídění odpadu           145 817 Kč
K CELKEM           734 562 Kč
L DOPLATEK Z ROZPOČTU OBCE ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (G-H)           357 501 Kč
M Výdaje za systém sběru a likvidace odpadů v obci (F-K)           565 604 Kč
N Počet obyvatel obce               1 061 Kč
O Náklady na osobu za likvidaci komunálního odpadu (G/N)                 813 Kč
P Platba za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu: 500,- Kč/os.
Obec doplácí na každého občana za komunální odpad (O-P)                 313 Kč
Platba za nadstandardní svoz a likvidaci BIOodpadu je stanovena ve výši 400,-/nádoba 120l
Platba za nadstandardní svoz a likvidaci BIOodpadu je stanovena ve výši 800,-/nádoba 240l