Veřejná vyhláška: Návrh územní studie „KRAJINNÝ PLÁN OBCE STŘEDOKLUKY“

publikováno 18. 5. 2020

Veřejná vyhláška

Ve vazbě na ustanovení § 20 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o zveřejňování písemností ve věcech územního plánování a v určité vazbě na 6 odst. (2) a § 30 odst. (2) stavebního zákona týkajících se pořízení územních studií si Vás tímto dovolujeme informovat o tom, že

návrh územní studie „KRAJINNÝ PLÁN OBCE STŘEDOKLUKY“

je k dispozici na Obecním úřadu Středokluky, kde se s ním můžete v úředních hodinách (pondělí 8:30 – 11:30 a 12:30 – 18:00, středa 8:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00) seznámit,

mimo ně po dohodě se starostou obce (Ing. Jaroslav Paznocht, telefon +420 233 900 787, mobil: +420 725 519 675 nebo email: paznocht@stredokluky.cz).

Veřejné projednání spojené s odborným výkladem projektantky návrhu územní studie a následnou diskusí o předkládaném návrhu proběhne

ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 17:00 v budově Obecního servisu, Kladenská 117, Středokluky.

Celá dokumentace územní studie je rovněž k dispozici na webových stránkách obce na adrese http://stredokluky.cz/KPOS v sekci „Územní plánování / Územní studie krajiny“.

Protože stavební ani jiný zákon nestanovuje lhůtu pro toto Vaše vyjádření, považujeme za přiměřenou lhůtu do 15 dnů ode dne doručení této písemnosti, tedy do 17. 6. 2020 včetně.

 

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta obce