VRÁCENÍ NÁDOB NA BIOODPAD

publikováno 29. 4. 2015

Důrazně žádáme všechny vlastníky nemovitostí, kteří mají z minulých let zapůjčenu NÁDOBU NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD a prozatím neuhradili za tuto službu pro letošní rok stanovenou částku:

400,- Kč za 120 l.

800,- Kč za 240 l.

aby tak učinili nebo NÁDOBU VRÁTILI zpět obci, v obou případech DO KONCE KVĚTNA 2015.

 

K uložení tohoto druhu odpadu je možné bezplatně využít speciální kontejner umístěný na dvoře obecního úřadu.

Děkujeme. Obec Středokluky

 

Další informace na tel. čísle: 233 900 787 nebo e-mailu: obec@stredokluky.cz