Veřejné projednání přeložka silnice II/240

publikováno 8. 7. 2019
Autor: Magistrát hlavního města Prahy
Typ: Veřejná vyhláška
Druh: Pozvánka – veřejné projednání
Název: Přeložka silnice II/240(D7-D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101
Dotčené kú: Středokluky
Žadatel: Magistrát hl.m. Prahy – odbor ochrany prostředí
Datum oznámení: 8. července 2019