Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dostupný např. ZDE) můžete podávat písemně na formuláři: Žádost o poskytnutí informací

Ceník prací viz příloha č. 1.

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 6/2018 – Č.p. 117

Autor: Referentka | 13.6.2018

Přijato: 28.5. 2018, odpovězeno 1.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 1.6. 2018 Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci jaký byl nájem, který platil Obecní úřad Středokluky panu Chlumskému za pronájem prostor, pro jednotku dobrovolných hasičů Středokluk. Jak velká plocha byla pronajata. (m2) Jaká byla celková placená částka měsíčně. Jaké služby, energie byly v částce zahrnuty. Jaká byla doba […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 5/2018 – občerstvení

Autor: Referentka | 13.6.2018

Přijato: 28.5. 2018, odpovězeno 13.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 13.6.2018 Dotaz: Prosím o rozpad nákladů, které byly vynaloženy na občerstvení za obec Středokluky za rok 2017 a 2018. Odpověď: Vážená paní / Vážený pane……., z Vaší žádosti není zřejmé, o jaké „občerstvení“ se jedná. Pokud myslíte „pohoštění“, přehled je v tabulce zveřejněné na konci tohoto dopisu. Obec zpravidla pohoštění neobjednává, pouze pro volební […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 4/2018 – č.p.117

Autor: Referentka | 13.6.2018

Přijato: 28.5. 2018, odpovězeno 13.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 13.6.2018 Dotaz: Prosím o poskytnutí informace o tom, zda plynový, vysokozdvižný vozík, který je doposud ve vlastnictví pana Chlumského bude kupovat obec, či má tento záměr některý ze zastupitelů. Pokud ano, jaký dopad má tato transakce na odpuštění penále za nevyklizení prostoru panem Chlumským. Odpověď: Vážená paní/ Vážený pane………, obec nemá […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 3/2018 – Účetnictví obce a ZŠ, dům č.p. 36, sportovní areál „koupaliště“

Autor: Jaroslav Paznocht | 21.5.2018

Žádost je dle zákona anonymizována. Text žádosti: zde dne 30.4. 2018 Žádám o kopii: Závěrečné zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 1016. Dílčí zprávy o výsledku hospodaření za rok 2017 Smlouvu na vedení účetnictví obce za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Zpravu o výsledku hospodaření s účetní závěrkou za rok 2015, 2016, 2017 vlastních příspěvkových organizací. Smlouvu o poskytování právních […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2/2018 – Č.p. 117

Autor: Jaroslav Paznocht | 9.5.2018

Přijato: 23.4. 2018, odpovězeno 4. 5. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 9.5. 2018 Zodpovězeno, přestože žádost nesplňovala náležitosti pro odpověď dle zákona 106/1999 Sb. Dotaz: Dobrý den, prosím o informace jaký byl vyměřen nájem na prostory v „Obecním servisu“ bývalému majiteli. Chci konkrétní částku v (Kč, EUR..) za m2, co vše je v této částce zahrnuto, jaké je penále v % (Kč, […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1/2018 – Č.p. 117

Autor: Jaroslav Paznocht | 23.4.2018

Přijato: 4.4. 2018, odpovězeno 17. 4. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 23.4. 2018 Zodpovězeno, přestože žádost nesplňovala náležitosti pro odpověď dle zákona 106/1999 Sb. Dotaz: Dobrý den, chci vědět zda je uzavřena smlouva na pronájem prostor v „Obecním servisu“ s bývalým majitelem této nemovitosti, který má v prostorách uskladněné zboží. Dále prosím o informaci jaký je vyměřen nájem za tyto prostory […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. – banka

Autor: Referentka | 12.10.2017

Přijato: 2.10. 2017, odpovězeno 12.10. 2018 Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací: – seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jejich čísel – počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2014 do 31. července 2017 dle zákona […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 – zpětný odběr

Autor: Referentka | 18.7.2017

Přijato: 10.7.2017, odpovězeno 18.7.2017 Dotaz: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE obracíme se na Vás v souvislosti s řízením vedeným Ministerstvem životního prostředí, ve kterém naše společnost usiluje o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Toto plnění je v současnosti zajišťováno […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 – osvětlení

Autor: Referentka | 24.5.2017

Přijato: 24.5.2017, odpovězeno 24.5.2017 Dotaz: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 : 1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace? Pasportizace Projektová dokumentace Zaměření reálného stavu Jiné – jakým způsobem? Ne 2. Jaký je celkový počet […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 – odpady

Autor: Referentka | 27.3.2017

Přijato: 25.3.2017, odpovězeno 27.3.2017 Dotaz: Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci: 1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící, 2) Jakým způsobem […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 – investiční plány

Autor: Referentka | 1.3.2017

Přijato: 16.2. 2017, odpovězeno 1.3. 2017 Dotaz: Dovoluji si Vás oslovit s projektem určeným na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017- Rybník Pod Panskou

Autor: Referentka | 11.1.2017

Přijato: 11.1. 2017, odpovězeno 11.1. 2017 Dotaz: Odpověď: Vážená paní / Vážený pane……., Jaroslav Paznocht starosta obce

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2016 – kupní smouva

Autor: Referentka | 8.11.2016

Přijato: 27.10. 2016, odpovězeno 8.11. 2016 Dotaz: Odpověď: Vážená paní/ Vážený pane………,

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. ISŠ

Autor: Referentka | 30.5.2016

Přijato: 25.5. 2016, odpovězeno 30.5. 2016 Dotaz: Odpověď: Vážená paní / Vážený pane……., K Vaší žádosti ze dne 19.5.2016, která došla na adresu obce Středokluky dne 25.5.2016 a byla zaevidována pod č.j. 555/2016, Vám sdělujeme následující: Obec Středokluky žádný podnět týkající se Integrované střední školy Stanislava Kubra Středokluky Krajskému úřadu Středočeského kraje v tomto ani předchozím kalendářním roce nezasílala, proto neexistuje žádný […]