Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace:

1. Oficiální název: Obec Středokluky
2. Důvod a způsob založení: Obec je zřízena na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.
3. Organizační struktura: starosta - Ing. Jaroslav PAZNOCHT,
tel . 233 900 860
místostarosta - RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D.

Zastupitelstvo:
Jakub Černý
RNDr. Lenka Duchajová, Di S. (Kontrolní výbor)
Ing. Vítězslav Chvoj
Tomáš Maršál

Ing. Petr Melíšek

Ing. Jan Petrů (Finanční výbor)
Irena Šebková

referentka/evidence obyvatel/CZECH POINT:
Lenka Surgotová, tel . 233 900 787
účetní: Kateřina Tomsová

4. Kontaktní spojení: adresa: Středokluky, Lidická 61 , 252 68
tel ./fax : 233 900 787, 233 900 687
e-mail : obec@stredokluky.cz
podatelna: podatelna@stredokluky.cz
webové stránky : www.stredokluky.cz
úřední hodiny:
pondělí 8:30 – 11:30 a 12:30 – 18:00
středa 8:30 – 11:30 a 12:30 – 17: 00
5. Bankovní spojení: KB Praha 6, č. ú. 6125111/0100
hotovostně: v úředních hodinách v kanceláři OÚ
6. IČ: 00241695
7. DIČ: ----------------
8. Rozpočet obce Rozpočet obce na příslušný rok (viz úřední deska) nebo Finance obce

 

9. Žádosti o informace: Získat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, je možné v
úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o
informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo
elektronickou poštou na e-podatelnu, případně ve
schránce umístěné u vchodu do OÚ.
10. Příjem žádostí a dalších podání Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet
rozhodnutí lze v úřadovně OÚ v úředních hodinách.
Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-podatelnu (podatelna@stredokluky.cz), případně ve
schránce umístěné na budově OÚ.
11. Opravné prostředky --------
12. Formuláře: Formuláře pro podání žádosti , pokud j sou
vyžadovány, lze získat podle povahy věci v
úřadovně OÚ. Poučení o jejich vyplňování a o
dalších náležitostech podávají zaměstnanci OÚ.
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací: Viz portál veřejné správy ČR.
14. Nejdůležitější předpisy: Zákon č. 1 28/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení) účinnost od 1 .1. 2003, všechny platné vyhlášky obce a usnesení OZ (viz stránky obce www.stredokluky. cz).
15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Viz přílohu č. 1 tohoto dokumentu.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Viz zápis a usnesení OZ.
17. Seznam organizací: Základní škola Středokluky

www.zsamsstredokluky.cz

Mateřská škola Středokluky (www.zsamsstredokluky.cz

Příloha č. 1 :

Ceník služeb a úkonů poskytovaných Obecním úřadem ve
Středoklukách (v Kč)

Pořizování kopií, tisk, kancelářské práce, poštovné

Kopírování:

černobílé (ks) formát A4

- jednostranné z vol. listů i vázané 1, 50 Kč
- oboustranné z vol . listů i vázané 3, 00 Kč

barevné (ks) formát A4

- jednostr. barevné z vol. listů i vázané 3, 00 Kč
- oboustr. barevné z vol . listů i vázané 6, 00 Kč

Tisk formát A4

1 strana 1,50 Kč

Kancelářské práce

za jednu hodinu výkonu činí manipulační poplatek 200, 00 Kč

Poštovné

1 . Poštovné se hradí ve výši dle plat. sazebníku České pošty
2. Zaslání zprávy e-mailem zdarma
3. Zaslání zprávy faxem 5, 00 Kč