Územní rozhodnutí

publikováno 4. 3. 2021
Autor: Magistrát města Kladna
Typ: Rozhodnutí – územní rozhodnutí
Název: Modernizace trati “ Praha – Ruzyně (mimo)-Kladno (mimo)“
Dotčené pozemky: k.ú. Středokluky
Datum oznámení: 4.3.2021