Úprava jízdního řádu linky 322 (sobota/neděle) od 16.9.2017

publikováno 14. 9. 2017

V souvislosti s požadavkem dopravce ČSAD MHD Kladno a.s. na zefektivnění oběhů vozidel dojde s platností od soboty 16.09.2017 k úpravě jízdního řádu na linkách Pražské integrované dopravy (PID) 322324. Na linkách bude provedena drobná úprava časových poloh vybraných spojů (u l. 322 jen o sobotách a nedělích, u l. 324 celotýdenně), kdy reálně dojde ke snížení počtu vypravovaných autobusů a potřeby řidičů, aniž by došlo k rušení spojů. K takto rychlé realizaci bylo nutné přistoupit v souvislosti s aktuálními personálními výpadky.

V příloze naleznete linkové a tzv. srovnávací jízdní řády (porovnání současného a nového stavu) zmíněných linek.

Věříme tak, že toto opatření přijmete s pochopením, neboť by mělo přispět ke stabilizaci dopravy na autobusových linkách mezi hl. m. Prahou a Kladnem. Zároveň budeme rádi za jakékoliv poznatky z provozu, který budeme nadále sledovat a následně vyhodnocovat.

Aktuální informace o trvalém stavu linek PID, výlukových opatření či mimořádnostech naleznete online na stránkách www.pid.cz, k dispozici je také infolinka PID 234 704 560 a Facebook Pražské integrované dopravy (www.facebook.com/PrazskaIntegrovanaDoprava).

Se srdečným pozdravem

Tomáš NEDVÍDEK – ROPID