Úprava provozu na pozemní komunikaci č.III/0075 a III/2405

publikováno 25. 8. 2021
Autor: Městský úřad Černošice, odbor Stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací
Typ: Veřejná vyhláška
Název: Opatření obecné povahy č. 227/2021
Dotčené území: Středokluky silnice č. III/0075, III/2405
Žadatel: Údržba komunikací s.r.o.
Datum oznámení: 25.8.2021