Kalendář akcí

Načítám Akce

« All Akce

 • akce již proběhla.

Jednání zastupitelstva obce

13 února 2019 od 18:00

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání):

 1. Jednací řády zastupitelstva, výborů, osadních výborů a komisí (Kuchař, Paznocht)
 2. VZ 2015-6 C – Realizace ČOV (Paznocht)
 3. Sportovní areál „Koupaliště“ (Paznocht)
 4. Žádost o vyjádření – případná změna ÚR či dělení pozemku, zřízení vjezdu, ul. Nad Běloky, č. parc. 158/87, Středokluky 252 68 (Paznocht)
 5. Zimní dotační výzva spolkům na rok 2019 (Paznocht)
 6. Smlouva o smlouvě budoucí IV-12-6014682/VB/01 Středokluky p.č. 1063 – kNN – pozemek p.č. 601/6 v k.ú. Středokluky (Paznocht)
 7. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Tuchoměřice (Paznocht)
 8. VZ 2018-14 Energie na roky 2019-20 (Paznocht)
 9. VZ 2018-12 Dveře ZŠ III (Paznocht)
 10. VZ 2018-03 Nákup dopravního automobilu pro JSDH Středokluky (Paznocht)
 11. VZ 2019-01 Architektonická soutěž „Centra obce Středokluky“ (Paznocht)
 12. Přijetí dotace na pořízení dopravního automobilu (Paznocht)
 13. Dotace MMR – komunikace, arch. soutěž (Paznocht)
 14. VZ 2018-7 Bezpečná chůze Nové Středokluky – Dodatek č.1 ke Smlouvě (Paznocht)
 15. Rozpočtové opatření 2019/1 (Paznocht)
 16. Rozpočtový výhled na roky 2020-2024 (Paznocht)
 17. Diskuze

Podklady k jednání budou postupně přidávány.

ad. 1 Jednací řády byly již vyvěšeny na webu obce – osadní výbory  komise, výbory, zastupitelstvo. Občané se mohou vyjádřit.

ad. 2 Bude znám výsledek VZ na realizaci čistírny odpadních vod.

ad. 3 Pokračování jednání o vztahu obce a nájemce.

ad. 4 Spor o rozdělení pozemku v lokalitě Nad Běloky oproti původnímu územnímu rozhodnutí.

ad. 5 Rozdělení dotací dle žádostí jednotlivých organizací viz http://www.stredokluky.cz/dotace-spolky

ad. 6 Smlouva o smlouvě budoucí na elektrickou přípojku o délce 18 m v Chaloupkách.

ad. 7 Obec jedná o spolupráci na poli požární ochrany, každá obec musí mít ze zákona buď vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů nebo smlouvu s jinou obcí. Navrhovaná smlouva je obdobná jako ta s obcí Číčovice. Smlouvu musí schválit zastupitelstva obou obcí. Naši hasiči do Tuchoměřic stejně zajíždějí na základě poplachových plánů.

ad. 8 Jedná se o oznámení vítěze veřejné zakázky na Energie pro roky 2019-20. Více viz http://stredokluky.cz/2018-14/

ad. 9 Jedná se o oznámení vítěze veřejné zakázky na výrobu dveří do základní školy ve Školské ulici. Více viz http://stredokluky.cz/2018-12/

ad. 10 Obec obdrží dotaci na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. vzhledem k dodacím lhůtám je vhodné začít výběr výrobce automobilu co nejdříve.

ad. 11 Starosta s obecním architektem připravili žádost o dotaci na architektonickou soutěž na centra obce Středokluky. Soutěž bude otevřená a jejím cílem je navrhnout novou hasičárnu, zázemí pracovní čety s malým sběrným dvorem, zázemí pro obecní úřad a spolky včetně veřejných prostranství v ulicích Lidická, Kladenská a Školská.

ad. 12 Zastupitelstvo rozhodne, zda přijme dotace na pořízení již zmíněného automobilu.

ad. 13 Zastupitelstvo rozhodne, zda souhlasí s žádostí a přijetím prostředků na architektonickou soutěž.

ad. 14. Při výstavbě chodníků se při realizaci zjistilo, že se náklady navýší o 45 177 Kč bez DPH v případě veřejného osvětlení (delší elektrické vedení) a o 64 835,- Kč bez DPH v případě přejezdového chodníku (nutnost výměny kolejnic). Zároveň bylo u vjezdů realizováno o 81 354 Kč bez DPH méně. Tedy více práce jsou celkem 34 677 Kč vč. DPH. Navržený dodatek zároveň prodlužuje dobu realizace dle požadavků SŽDC do poloviny června 2019.

ad. 15. Rozpočtové opatření bude odpovídat vysoutěžené ceně ČOV a dalším možným dílčím změnám.

ad. 16. Rozpočtový výhled bude reflektovat cenu ČOV a další investice obce v budoucnu.

Podrobnosti

Datum:
13 února 2019
Čas:
18:00
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
,

Pořadatel

Obec Středokluky
Email:
obec@stredokluky.cz
Webová stránka:
www.stredokluky.cz

Místo konání

Obecní servis
Kladenská 117
Středokluky, WV 25268
+ Google Mapa
Webová stránka:
www.stredokluky.cz