Kalendář akcí

Načítám Akce

« All Akce

 • akce již proběhla.

Jednání Zastupitelstva obce

29. 8. 2018 od 18:00 - 21:00

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání) – konečný program bude zveřejněn 21.8. 2018:

 1. VŘ: Komunální traktor
 2.  Nákup pozemku p.č. 165/6 v k.ú. Středokluky
 3.  Letní dotace spolkům
 4. Záměr bezúplatného převodu části kanalizace obci Kněževes a záměr zřízení věcného břemene
 5. Žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 61
 6. Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 607/1 a 616 v k.ú. Středokluky
 7. Žádost o prodej části pozemku p.č.910 – NS
 8. Žádost o prodej části pozemku p.č. 900 – NS
 9. Žádost o prodej části pozemku p.č.590 – Pazderna
 10. Žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 661/1 a 664 – Černovičky
 11. VŘ: ČOV
 12.  VŘ: Chodníky Nové Středokluky
 13. Dokončení akce – multifunkční hřiště
 14. Průběh akce – Zahrada MŠ
 15. Sportovní areál „Koupaliště“
 16.  Rozpočtové opatření č. 7/2018 – žádost MŠ o předfinancování
 17. Diskuze

Podklady k jednání budou postupně přidávány.

Ad. 1) Samotná akce je popsána a vysvětlena na této stránce: http://stredokluky.cz/2018-06/

Obec plánuje nákup stroje k údržbě zeleně i zimní údržbě. Záměrem je zvýšit efektivitu provozu pracovní čety a zajistit lepší údržbu v zimním období.

Ad. 2) Pozemek p. č. 165/6 leží v ulici Pod Sedličkami a mohl by být potenciálním problémem při její rekonstrukci. Nabídnutá cena je stejná jako v jiných lokalitách 400 Kč/m2.

ad. 3) Starosta představí rozdělení dotace mezi obecní spolky.

ad. 4) O tomto problému bylo jednáno již minule. Jedná se o vyřešení problému s napojením na ČOV v Tuchoměřicích. Záměr: http://stredokluky.cz/zamer-bezplatneho-prevodu-a-zrizeni-vecneho-bremene/

ad. 5) Záměr pronájmu místa pro vysílač na střeše budovy OÚ, anténa zde byla umístěna již dříve. Záměr: http://stredokluky.cz/zamer-pronajmu-nebytovych-prostor/

ad. 6) Záměr zřízení věcného břemene – uložení elektrického vedení do vozovky – ulice na Ovčíně.

ad. 7 – 9) Jedná se o žádosti společnosti ČEZ o odkup pozemků pod trafostanicemi.

ad. 10) Jedná se o zřízení věcného břemene pro vybudování skříněk společnosti CETIN na Černovičkách. Záměr: http://stredokluky.cz/zamer664/

ad. 11) Obec by měla vyhlásit výběrové řízení na realizaci Čistírny odpadních vod.

ad. 12) Středočeský kraj plánuje rekonstrukci svých komunikací v Kněževsi a Nových Středoklukách. Obec má připravené stavební povolení na realizaci přechodu přes železniční trať směrem do Kněževse. V tuto chvíli probíhá jednání ohledně chodníku podél společnosti PORR. Vzhledem k rekonstrukci komunikace je vhodné provést veškerá opatření před nebo souběžně s touto akcí. Proto obec připravuje výběrové řízení na realizaci.

ad. 13) Sportovní hřiště s umělým povrchem bude tento týden dokončeno.

ad. 14) Realizační firma se dostala do prodlení s realizací. Zemní práce jsou prakticky hotovy, čeká se na dodání dlažeb a prvků.

ad. 15)

ad. 16)

Podrobnosti

Datum:
29. 8. 2018
Čas:
18:00 - 21:00
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
,

Pořadatel

Obec Středokluky
Email:
obec@stredokluky.cz
Webová stránka:
www.stredokluky.cz

Místo konání

Obecní servis
Kladenská 117
Středokluky, WV 25268
+ Google Mapa
Webová stránka:
www.stredokluky.cz