Kalendář akcí

Načítám Akce

« All Akce

 • akce již proběhla.

Jednání Zastupitelstva obce

21. 6. 2018 od 19:00

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání):

 1. Splašková kanalizace Nové Středokluky – předání obci Kněževes. (navrhovatel Paznocht)
 2. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 631/1 k.ú. Středokluky. (Paznocht)
 3. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 993 k. ú. Středokluky. (Paznocht)
 4. Žádost o směnu částí pozemků p. č. 993 a 148/1 k. ú. Středokluky. (Paznocht)
 5. Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 61. (Paznocht)
 6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2023. (Paznocht)
 7. VŘ: 2016-13: Zahrada MŠ. (Paznocht)
 8. VŘ: Oprava kanalizace Lidická – propad vozovky. (Paznocht)
 9. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2017. (Paznocht)
 10. Účetní závěrka ZŠ za rok 2017. (Paznocht)
 11. Účetní závěrka MŠ za rok 2017. (Paznocht)
 12. Rozpočtové opatření č. 6/2018. (Paznocht)
 13. Letní dotační program spolkům. (Paznocht)
 14. Smlouva se SŽDC o předání zabezpečovacího zařízení budoucího přejezdu v Nových Středoklukách do jejího majetku. (Paznocht)
 15. Diskuze.

Podklady k jednání budou postupně přidávány.

Ad. 1) Byl vyvěšen záměr na úřední desce. V místní části Nové Středokluky je oproti „centrální“ obci odlišný provozovatel kanalizace. Důvody jsou především technického rázu. Proto byla zvolena varianta napojení na síť obce Kněževes a dále do ČOV v Tuchoměřicích. V posledních několika letech zrekonstruovala obec Tuchoměřice svoji čistírnu odpadních vod s pomocí dotací. Přísné podmínky operačního programu neumožňují, aby kanalizaci vlastnil někdo jiný než obce Kněževes a Tuchoměřice. Proto došlo k předběžné dohodě, že by kanalizační řad byl předán obci Kněževes, která se o něj bude starat z výnosů provozovatele. Samozřejmostí ve smlouvě bude podmínka nezcizitelnosti, aby obec Středokluky měla stále zajištění odvodu odpadních vod pod kontrolou.

Ad. 2) Byl vyvěšen záměr na úřední desce. Majitelé sousední nemovitosti požádali obec o možnost jeho využití k chovu včel. Zároveň požádali o možnost jeho oplocení.

Ad. 3) Byl vyvěšen záměr na úřední desce. Majitel bytu přiléhajícího k této části pozemku měl dohodu s předchozím vedením obce, že prostor bude udržovat za to, že tam bude zákaz vstupu. Pronájem požaduje z důvodu dřívějších problémů s kolemjdoucími. Chtěl by prostor využívat také k rekreaci.

Ad. 4) Byl vyvěšen záměr na úřední desce. Již předchozí Zastupitelstvo projednávalo tuto směnu. Nakonec nedošlo k podpisu smlouvy. Nebyl nalezen doklad, že záměr byl vyvěšen na zákonných 15 dní na úřední desce, proto bude Zastupitelstvo tento záměr schvalovat. Jedná se o směnu částí pozemků, čímž bude zajištěn soulad katastrálních hranic pozemku se skutečností.

Ad. 5) Byl vyvěšen záměr na úřední desce. Obec byla požádána firmou provozující Wi-Fi síť v obci Číčovice, kde dochází k častým výpadkům. Na střechu obecního úřadu by byly umístěny dvě paraboly, které budou převádět signál. Dále malý přístroj vysílače a jeho připojení k elektrické energii. Obec oslovuje postupně ostatní provozovatele zařízení, zda nedojde k rušení.

Ad. 6) Dle volebního zákona je nutné vždy před komunálními volbami stanovit počet zastupitelů. Naše obec jich může mít 7-15. Nyní má 9 členů zastupitelstva. Pouze kdyby jich měla 15, mohla by zřizovat radu.

Ad. 7) Budou oznámeny výsledky výběrového řízení na realizaci rekonstrukce zahrady MŠ. Příjem nabídek bude ukončen 18.6.

Ad. 8) V dolní části ulice Lidické se propadá vozovka. Pravděpodobně bude nutné zde opravit kanalizaci. Starosta vyjednává s vlastníkem vozovky – Středočeským krajem, který ovšem považuje za příčinu splaškovou kanalizaci v majetku obce.

ad. 9) Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen v dostatečném předstihu. Návrh naleznete jej ZDE.

ad. 10) Bude projednána účetní závěrka ZŠ.

ad. 11) Bude projednána účetní závěrka MŠ.

ad. 12) Bude připravena další menší úprava rozpočtu dle potřeb hospodaření obce.

ad. 13) Jako každý rok by měla být schválena alokace prostředků pro dotační program pro spolky. Prostředky budou moci čerpat od září do prosince.

ad. 14) Bylo požádáno o stavební povolení na přechod přes trať v Nových Středoklukách. Součástí tohoto chodníku je také zabezpečovací zařízení, které bude mít pořizovací hodnotu zhruba 0,5 mil. Kč. Podmínkou k povolení vybudování této stavby je uzavření smlouvy se Správou železniční dopravní cesty o bezplatném předání zabezpečovacího zařízení do jejího majetku. SŽDC se bude následně starat o celé zařízení a ručit za jeho funkčnost. Tato smlouva je poslední překážkou. Pokud vše dopadne dobře, bude stavba přechodu připravena k realizaci na podzim letošního nebo na jaře příštího roku.

Podrobnosti

Datum:
21. 6. 2018
Čas:
19:00
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
,

Pořadatel

Obec Středokluky
Email:
obec@stredokluky.cz
Webová stránka:
www.stredokluky.cz

Místo konání

Obecní servis
Kladenská 117
Středokluky, WV 25268
+ Google Mapa
Webová stránka:
www.stredokluky.cz