Kalendář akcí

Načítám Akce

« All Akce

 • akce již proběhla.

Jednání zastupitelstva obce

11 března 2020 od 18:00 - 20:00

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání):

 1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
 2. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce (Paznocht)
 3. Žádost o opravu komunikace v Nových Středoklukách (Paznocht)
 4. Stav přípravy vodovodu a kanalizace na Černovičkách (Paznocht)
 5. Vyhlášky obce (Paznocht)
 6. Zimní dotace spolkům (Paznocht)
 7. Žádost nájemce sportovního areálu „Koupaliště“ (Petrů)
 8. Informace o jednání ohledně obědů ve školní jídelně (Paznocht, Kuchař)
 9. VZ 2019-19 Energie na roky 2020-21 (Paznocht)
 10. VZ 2015-06 D TDI ČOV – prodloužení smlouvy (Paznocht)
 11. VZ: 2020-02 Oprava komunikací (Paznocht)
 12. VZ: 2019-01 Architektonická soutěž (Paznocht)
 13. VZ: 2020-04 Oprava kurtu v areálu Koupaliště (Petrů, Maršál)
 14. Dotace ČOV – kraj (Petrů)
 15. Dotace Cisterna JSDH- MVČR (Petrů)
 16. Dotace Vybavení JSDH – kraj (Petrů)
 17. Věcné břemeno – u fotbalového hřiště (Paznocht)
 18. Směna pozemků (Paznocht)
 19. Zrušení mikroregionu (Petrů)
 20. Závěrečné rozpočtové opatření za rok 2019 (Paznocht)
 21. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 22. Diskuze

Podklady k jednání budou postupně přidávány:

ad. 1 Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce (Paznocht)

ad. 2 Žádost o opravu komunikace v Nových Středoklukách (Paznocht)

ad. 3 Stav přípravy vodovodu a kanalizace na Černovičkách (Paznocht)

Starosta bude informovat o schůzce se starostou Tuchoměřic. Obce poptaly přípravu dokumentace pro přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí. Obec vychází z podkladů studie. Odhadovaná cena realizace kanalizace s ČOV a vodovodu pro Pazdernu a Černovičky bude stát zhruba 15 mil. Kč. Pokud by započala příprava dokumentace brzy, byla by hotová začátkem roku 2021, realizace by mohla začít nejdříve v roce 2023.

ad. 4 Vyhlášky obce (Paznocht)

Vzhledem k požadavkům MVČR musí dojít k úpravě či úplně změně některých vyhlášek. Budou vyvěšeny zde.

ad. 5 Zimní dotace spolkům (Paznocht)

Spolky přesáhly žádostmi výši prostředků alokovanou usnesením Zastupitelstva (požadováno 255 350 Kč, alokováno 200 000 Kč. FK Středokluky podalo žádost, která formálně spadá do pravomocí Zastupitelstva obce. Výše dotací bude určena Zastupitelstvem. Omlouváme se spolkům za zdržení.

Spolek Žádost na celkové náklady na projekt požadovaná částka
ZKO Středokluky Nákup vybavení 15000,00 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč
Provozní výdaje 30000,00 15 000,00 Kč
FK Středokluky Provoz a údržba zavlažovacího systému hřiště 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 99 000,00 Kč
Regenerace travnaté plochy hřiště – aerifikace, písek, hnojivo 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Regenerace travnaté plochy hřiště – skarifikace, vertikulace, dosev 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč
SDH Středokluky Oprava sportovního vybavení 45 000,00 Kč 40 050,00 Kč 40 050,00 Kč
Spolek Středokluky „Oživení-jinak“ Výlet Třeboň 27 000,00 Kč 24 300,00 Kč 46 300,00 Kč
Svatoprokopské slavnosti 24 444,00 Kč 22 000,00 Kč
Obec baráčnická Středokluky Pietní vzpomínka s průvodem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
TJ Sokol Středokluky Vybavení oddílů 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 17 000,00 Kč
Lyžařský přebor 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Ilona Novotná Poezie do škol a školek – divadelní představení+odměny 6 300,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
Spolek občanů a přátel Nové Středokluky 0,00 Kč
ZO Český svaz včelařů Hostivice Provozní výdaje 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

ad. 6 Žádost nájemce sportovního areálu „Koupaliště“ (Petrů)

ad. 7 Informace o jednání ohledně obědů ve školní jídelně (Paznocht, Kuchař)

ad. 8 VZ 2019-19 Energie na roky 2020-21 (Paznocht)

Dne 5.2. 2020 bylo vyhlášena veřejná zakázka na dodávky plynu a elektřiny pro obec, ZŠ, MŠ a TJ Sokol Středokluky. Nabídky podaly 2 firmy – XEnergie, s.r.o. a Pražská plynárenská, a.s. Nejnižší nabídku podala společnost Pražská plynárenská, a.s. Více informací zde: http://stredokluky.cz/2019-19/

ad. 9. VZ 2015-06 D TDI ČOV – prodloužení smlouvy (Paznocht)

Obec vybrala 3. dubna 2019 na základě veřejné zakázky Technický dozor investora a BOZP pro stavbu čistírny odpadních vod. Původní předpoklad délky realizace jeho služeb byl do 15.1. 2020. Vzhledem k okolnostem byla doba realizace prodloužena (zimní přestávka, pozdější započetí stavby) až do léta 2020. Proto je nutné smlouvu prodloužit. Stávající smlouva a další informace zde: http://stredokluky.cz/2015-6/

ad. 10. VZ: 2020-02 Oprava komunikací (Paznocht)

Byla zadána oprava komunikací v obci. Bude provedena (nejspíše ještě před jednáním plošná oprava největších poruch na komunikacích. Jedná se o ověřenou firmu Dipos, která provedla několik oprav během posledních let (pravidelné záplaty). V rámci této akce proběhne oprava příjezdové cesty ke hřbitovu na Černovičkách, kterou financuje obec Číčovice. Pokud by rozsah prací přesáhl limity Směrnice, zakázku by muselo schválit Zastupitelstvo.

ad. 11 VZ: 2019-01 Architektonická soutěž (Paznocht)

Starosta s místostarostou a obecním architektem vstoupili do jednání s ing. arch. Martinem Poláčkem, autorem vítězného návrhu architektonické soutěže. Pokud budou podklady připraveny, může Zastupitelstvo schválit smlouvu, která vzejde ze zadání architektonické soutěže Centra obce Středokluky. Pokud nebudou podklady připraveny, bude tento bod projednán na dalším jednání.

ad. 12 VZ: 2020-04 Oprava kurtu v areálu Koupaliště (Petrů, Maršál)

ad. 13 Dotace ČOV – kraj (Petrů)

ad. 14 Dotace Cisterna JSDH- MVČR (Petrů)

ad. 15 Dotace Vybavení JSDH – kraj (Petrů)

ad. 16 Věcné břemeno – u fotbalového hřiště (Paznocht)

Společnost ČEZ projevila zájem umístit na severní hranu fotbalového hřiště elektrické vedení k nově budovanému domu. Záměr byl vyvěšen 25.2. 2020. Více zde: http://stredokluky.cz/zamer-zrizeni-vecneho-bremene-3/

ad. 17 Směna pozemků (Paznocht)

Obec má záměr směnit pozemek p. č. 1053, v k. ú. Středokluky o celkové rozloze 129 m² za pozemek p.č. 598/9, v k.ú. Středokluky o celkové rozloze 108 m² + doplatek. Záměr byl vyvěšen 25. 2. 2020. Viz zde: http://stredokluky.cz/zamer-smeny

ad. 18 Zrušení mikroregionu (Petrů)

DSO Mikroregion Středokluky a okolí tvoří tři obce Středokluky, Běloky a Kněževes. Posledních mnoho let nevykonává žádnou činnost a je pouze administrativní přítěží. Proto se rozhodlo započít jeho likvidaci. Prvním krokem musí být souhlas všech tří zúčastněných obcí formou rozhodnutí Zastupitelstev.

ad. 19 Závěrečné rozpočtové opatření za rok 2019 (Paznocht)

Starosta představí finální výsledky hospodaření za minulý rok. Závěrečný účet bude připraven po auditu, který proběhne po Velikonocích.

ad. 20 Rozpočtové opatření (Paznocht)

Rozpočtové opatření bude připraveno dle potřeb obce.

Podrobnosti

Datum:
11 března 2020
Čas:
18:00 - 20:00
Rubrika Akce:
Štítky Akce:

Pořadatel

Obec Středokluky
Email:
obec@stredokluky.cz
Webová stránka:
www.stredokluky.cz

Místo konání

Obecní úřad Středokluky
Lidická 61
Středokluky, 25268 Česká republika
+ Google Mapa
Telefon:
233 900 787
Webová stránka:
www.stredokluky.cz