Kalendář akcí

Načítám Akce

« All Akce

 • akce již proběhla.

Letní dotační program – podání žádostí

9. 7. 2019 - 15. 8. 2019

LETNÍ dotační program  2019

Obec Středokluky vyhlašuje dotační program dle Pravidel udělování dotací obce Středokluky na podporu kulturního, sportovního, spolkového využití volného času.

Účel dotace

Dotace je určena na rozvoj společenských, sociálních, sportovních, vzdělávacích i kulturních aktivit na území obce Středokluky a občanů této obce při reprezentaci obce.

Podmínky udělení dotace

Okruh žadatelů, podporované aktivity, uznatelné náklady, podmínky udělení dotace a další podrobnosti k dotacím udělovaným obcí Středokluky obsahuje dokument

„Pravidla udělování dotací obce Středokluky na podporu kulturního, sportovního, spolkového využití volného času“,

který je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách obce Středokluky (www.stredokluky.cz/dotace-spolky) nebo v kanceláři Obecního úřadu Středokluky.

Žádost
 • Formulář žádosti je dostupný na webové prezentaci obce www.stredokluky.cz/dotace -spolky nebo v kanceláři Obecního úřadu Středokluky.
 • Žádosti budou přijímány do 15.8.2019
 • Jeden subjekt může podat:
 • 1 žádost na podporu provozních výdajů
 • 5 žádostí na projekty.
 • 5 žádostí na investice.
Dotace
 • Celková výše poskytnutých prostředků pro tento program je 150 tisíc Kč.
 • Prostředky budou čerpány mezi 1. zářím a 31. prosincem 2019.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost je 50 tis. Kč.
 • Prostředky mohou být výjimečně vyúčtovány i zpětně.
 • Kompletní vyúčtování proběhne do 31. prosince 2019.

Tento program byl schválen Zastupitelstvem obce Středokluky usnesením č.19/ZO/47 ze dne  26.6.2019

Podrobnosti

Zahájení:
9. 7. 2019
Ukončení:
15. 8. 2019
Rubrika Akce:
Štítky Akce: