Středoklucká Střela

publikováno 13. 7. 2017

Středoklucká Střela je obnoveným zpravodajem obce Středokluky, periodickým tiskem územního samosprávného celku, evidovaný Ministerstvem kultury pod ev.č. E14479. Každé dva měsíce vydává obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky, náklad 500 Ks. Šéfredaktorka Zuzana Novotná, grafička Věra Špelinová –  strela@stredokluky.cz. První číslo vyšlo v září 2016.

Platnou verzi pravidel naleznete ZDE. První návrh pravidel vydávání Střely naleznete ZDE.

Na veřejném jednání Zastupitelstva obce byli zvoleni tito členové redakční rady: Alena Lejsalová, Jana Plíšková, Šárka Třísková, Lenka Duchajová, Ladislav Kuchař.

Stránky literární soutěže naleznete ZDE.

 

 Střela 3/2017  Střela 2/2017     Střela 1/2017  Střela 2/2016

Střela 1/2016