zo

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Středokluky

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Program: Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) určení způsobu volby starosty a místostarosty volba starosty volba místostarostů Zřízení finančního a kontrolního výboru určení počtu členů finančního a kontrolního výboru volba…

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Návrh programu (body budou doplňovány do 12. 12. 2016): VŘ rekonstrukce: Pomník obětem 1. a 2. světové války a VŘ: Pomník obětem 2. sv. války. VŘ: Žlab v Chaloupkách. VŘ: Energie pro obec. VŘ: Hasičská cisterna. Vodné a stočné na rok 2017. Poplatky za odpady na rok 2016. Zřizovací listina MŠ Středokluky a dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Středokluky. Rozpočtové opatření č. 7/2016. Rozpočet na rok 2017. Diskuze.

Jednání zastupitelstva obce

Návrh programu: VŘ: Vize VŘ: Projekce komunikace – Ovčín Průběh rekonstrukce MŠ VŘ: Zahrada MŠ Přejezd v Nových Středoklukách Nové vozidlo Čerpání z programu Žijeme zde společně Letiště Praha Rozpočtové opatření č. 7/2016 Zimní výzva dotace spolkům Návrh rozpočtu na rok 2017 Diskuze

Jednání zastupitelstva obce

Omlouváme se za pro někoho nevhodný termín způsobený nutností schválení smlouvy s p. Meinerem do konce září, v opačném případě bychom mohli přijít o dotace ze strany Středočeského kraje na dopracování ÚP. Návrh programu: Výsledky VŘ: Dodávka strojů k údržbě zeleně 2 (2016-5). Údržba zeleně. Průběh rekonstrukce MŠ. Rozdělení MŠ a ZŠ. Volba nového zástupce…