zastupitelstvo

Jednání zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání), body mohou být přidávány do 11. 12. 2018: Průběh rekonstrukce zahrady mateřské školy (Paznocht) Vyúčtování opravy ulice Lidické (Paznocht) Průběh výstavby chodníků v Nových Středoklukách (Paznocht) ZŠ – Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 (Paznocht) MŠ…

Zápis z jednání ZO 28. 11. 2018

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Program: Vyjádření nájemců sportovního areálu Koupaliště, projednání. Jmenování zástupce obce ve školské radě. Zimní dotace spolkům. Aktualizace smlouvy s vodárnami. ČOV – provozování po dostavbě nové čistírny odpadních vod. VŘ: Technický dozor investora ČOV. Průběh akce „Bezpečná chůze Nové Středokluky“. Průběh akce „Rekonstrukce zahrady MŠ“. VŘ:…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání) – konečný program bude zveřejněn 20. 11. 2018:   Složení slibu členů zastupitelstva obce. Vyjádření nájemců sportovního areálu Koupaliště, projednání. Jmenování zástupce obce ve školské radě. Zimní dotace spolkům. Aktualizace smlouvy s vodárnami. ČOV – provozování po dostavbě nové čistírny odpadních…

Ustavující jednání zastupitelstva obce Středokluky

Obecní úřad Středokluky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Středokluky, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Jaroslavem Paznochtem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Návrh programu: Zahájení zasedání zastupitelstva obce Složení slibu…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání) – konečný program bude zveřejněn 21.8. 2018: VŘ: Komunální traktor  Nákup pozemku p.č. 165/6 v k.ú. Středokluky  Letní dotace spolkům Záměr bezúplatného převodu části kanalizace obci Kněževes a záměr zřízení věcného břemene Žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 61 …

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (body budou přidávány do 19. února, jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): VŘ: Dveře ZŠ (Paznocht) VŘ: Energie pro rok 2018-19 (Paznocht) VŘ: Oprava kanalizace (Paznocht) VŘ: Multifunkční sportovní hřiště (Paznocht) VŘ: ČOV (Paznocht) GDPR (Paznocht) Dotace spolkům (Paznocht) Rozpočtové opatření č. 7/2017 (Paznocht) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2023…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): VŘ: Dveře ZŠ VŘ: Energie pro rok 2018-19 Vodné a stočné v roce 2018 Nákup pozemku p.č. 100 v k.ú. Středokluky Školský obvod s obcí Číčovice Žádost MŠ o navýšení prostředků (závazného ukazatele) Účetnictví obce Rozpočet pro rok 2018 Střednědobý…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): Žádost majitele pozemku p. č. 534/5, 534/1, v k. ú. Středokluky (navrhovatel Paznocht) Žádost majitele pozemku p. č. 158/48 a 158/47 v k. ú. Středokluky o změnu stavby před dokončením. (Paznocht) Volba přísedících Okresního soudu pro Prahu-západ (Paznocht) VŘ: Oprava komunikace…