zastupitelstvo

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání) – konečný program bude zveřejněn 21.8. 2018: VŘ: Komunální traktor  Nákup pozemku p.č. 165/6 v k.ú. Středokluky  Letní dotace spolkům Záměr bezúplatného převodu části kanalizace obci Kněževes a záměr zřízení věcného břemene Žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 61 …

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (body budou přidávány do 19. února, jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): VŘ: Dveře ZŠ (Paznocht) VŘ: Energie pro rok 2018-19 (Paznocht) VŘ: Oprava kanalizace (Paznocht) VŘ: Multifunkční sportovní hřiště (Paznocht) VŘ: ČOV (Paznocht) GDPR (Paznocht) Dotace spolkům (Paznocht) Rozpočtové opatření č. 7/2017 (Paznocht) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2023…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): VŘ: Dveře ZŠ VŘ: Energie pro rok 2018-19 Vodné a stočné v roce 2018 Nákup pozemku p.č. 100 v k.ú. Středokluky Školský obvod s obcí Číčovice Žádost MŠ o navýšení prostředků (závazného ukazatele) Účetnictví obce Rozpočet pro rok 2018 Střednědobý…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): Žádost majitele pozemku p. č. 534/5, 534/1, v k. ú. Středokluky (navrhovatel Paznocht) Žádost majitele pozemku p. č. 158/48 a 158/47 v k. ú. Středokluky o změnu stavby před dokončením. (Paznocht) Volba přísedících Okresního soudu pro Prahu-západ (Paznocht) VŘ: Oprava komunikace…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): Složení slibu nového zastupitele 2016-8 Rekonstrukce pomníků obětem světových válek (Dodatek ke smlouvě) 2016-2 Rekonstrukce ZŠ Středokluky (Dodatek ke smlouvě) 2017-5 a 2016-7 Projekce komunikací Ovčín a Pod Sedličkami (dodatky ke smlouvě) Pokračování přípravy územního plánu Zařazení Jednotky dobrovolných hasičů…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu: (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): Slib nových zastupitelů (navrhovatel Paznocht) Faktury ISŠ (Paznocht) Průběh rekonstrukce budovy ZŠ (Paznocht) Žádost p. Šarlingera o povolení k výstavbě plotu (Paznocht) Žádost p. Červenky o souhlas s rozdělením pozemku (Paznocht) Dotace na sportovní hřiště (Paznocht) Strategický plán obce…

Setkání s občany Černoviček

Zastupitelstvo obce Středokluky si Vás dovoluje pozvat na společné setkání s občany Černoviček dne 7. června 2017 od 18:00 hod. ve stodole u Šebků č.p. 222 Hlavními tématy budou: výsledky Studie proveditelnosti likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody, oprava příjezdových komunikaci, stav zeleně podél této komunikace, stav projednávání spojení D7 a…