zastupitelstvo

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (body budou přidávány do 19. února, jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): VŘ: Dveře ZŠ (Paznocht) VŘ: Energie pro rok 2018-19 (Paznocht) VŘ: Oprava kanalizace (Paznocht) VŘ: Multifunkční sportovní hřiště (Paznocht) VŘ: ČOV (Paznocht) GDPR (Paznocht) Dotace spolkům (Paznocht) Rozpočtové opatření č. 7/2017 (Paznocht) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2023…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): VŘ: Dveře ZŠ VŘ: Energie pro rok 2018-19 Vodné a stočné v roce 2018 Nákup pozemku p.č. 100 v k.ú. Středokluky Školský obvod s obcí Číčovice Žádost MŠ o navýšení prostředků (závazného ukazatele) Účetnictví obce Rozpočet pro rok 2018 Střednědobý…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): Žádost majitele pozemku p. č. 534/5, 534/1, v k. ú. Středokluky (navrhovatel Paznocht) Žádost majitele pozemku p. č. 158/48 a 158/47 v k. ú. Středokluky o změnu stavby před dokončením. (Paznocht) Volba přísedících Okresního soudu pro Prahu-západ (Paznocht) VŘ: Oprava komunikace…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): Složení slibu nového zastupitele 2016-8 Rekonstrukce pomníků obětem světových válek (Dodatek ke smlouvě) 2016-2 Rekonstrukce ZŠ Středokluky (Dodatek ke smlouvě) 2017-5 a 2016-7 Projekce komunikací Ovčín a Pod Sedličkami (dodatky ke smlouvě) Pokračování přípravy územního plánu Zařazení Jednotky dobrovolných hasičů…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu: (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): Slib nových zastupitelů (navrhovatel Paznocht) Faktury ISŠ (Paznocht) Průběh rekonstrukce budovy ZŠ (Paznocht) Žádost p. Šarlingera o povolení k výstavbě plotu (Paznocht) Žádost p. Červenky o souhlas s rozdělením pozemku (Paznocht) Dotace na sportovní hřiště (Paznocht) Strategický plán obce…

Setkání s občany Černoviček

Zastupitelstvo obce Středokluky si Vás dovoluje pozvat na společné setkání s občany Černoviček dne 7. června 2017 od 18:00 hod. ve stodole u Šebků č.p. 222 Hlavními tématy budou: výsledky Studie proveditelnosti likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody, oprava příjezdových komunikaci, stav zeleně podél této komunikace, stav projednávání spojení D7 a…

Jednání Zastupitelstva obce

Program jednání bude postupně přidáván do 16.5. 2017. (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání) 1) Žádost obce Číčovice o vytvoření společného školského obvodu. (navrhovatel Paznocht) 2) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Středokluky. (navrhovatel Paznocht) 3) Závěrečný účet obce a účetní závěrka. (navrhovatel Paznocht) 4) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2017-2023. (navrhovatel Paznocht) 5)…

Jednání Zastupitelstva obce

Návrh programu bude doplňován do 27. 2. (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání) 1) Hluková vyhláška (navrhovatel Paznocht) – návrh naleznete ZDE. 2) Zapojení do Pražské integrované dopravy (navrhovatel Paznocht) – informace po 3. 3. 2017 3) MŠ – vyrovnání vícenákladů za realizaci (navrhovatel Paznocht) – Žádost společnosti MT Stav…

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Návrh programu (body budou doplňovány do 12. 12. 2016): VŘ rekonstrukce: Pomník obětem 1. a 2. světové války a VŘ: Pomník obětem 2. sv. války. VŘ: Žlab v Chaloupkách. VŘ: Energie pro obec. VŘ: Hasičská cisterna. Vodné a stočné na rok 2017. Poplatky za odpady na rok 2016. Zřizovací listina MŠ Středokluky a dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Středokluky. Rozpočtové opatření č. 7/2016. Rozpočet na rok 2017. Diskuze.