pronájem

Záměr pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronajmout RESTAURACI A SPORTOVNÍ AREÁL „KOUPALIŠTĚ“ v ulici Lidické č. p. 236 ve Středoklukách. Jedná se o oplocený areál ležící na pozemcích p. č. 598/1, 598/2 (vodní plocha), 598/4, 598/10, 598/13, 598/14, 598/15,…

Záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 152

  Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění: Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor v č. p. 152 v obci Středokluky o celkové rozloze 78 m2 zájemci, který předloží nejlepší nabídku (viz výzva zde). Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000…

Zveřejnění záměru pronájmu prostor v č.p.61

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění: Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronajmout (prodloužit pronájem) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dříve Telefónica O2): Pozemek o velikosti 8,5 m2 na pozemku p. č. 40/1 k. ú. Středokluky; prostor sloužící k podnikání, a to část střechy Budovy č….